Header Ads

Norveç Ekonomisi Hakkında Bilgiler


Ekonomisi tarih boyunca doğal kaynaklara bağlı olan Norveç'in başlıca ekonomik ürünleri; balıkçılık, orman ürünleri, madencilik ve gemicilik olarak sıralanabilir. Endüstri devrimi ile beraber su gücü ve elektriğin Norveç'te erken zamanlarda kullanılmaya başlaması, Norveç ekonomisinde önemli bir atılım sağlamıştır.

Denizcilik, gemi yapımı, alüminyum ve gübre üretimi gibi konularda geleneksel bir uzmanlık alanı bulunan Norveç'teki önemli değişimlerden biri de 1980'li yıllardan sonra denizden petrol çıkartıp satma olmuştur. Petrol gelirleri ile ekonomik gücünü arttıran Norveç'te 2015 yılı itibariyle petrol gelirleri düşmüştür ve alternatif endüstri çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Norveç Ekonomisi Hakkında Rakamsal Veriler:

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - $194,1 milyar (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %2,7 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %2, endüstri: %26, hizmet: %73 (1999)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2,9 (2000 verileri)
İş gücü: 2,4 milyon (2000 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %74, endüstri %22, tarım, ormancılık, balıkçılık %4 (1995)
İşsizlik oranı: %3 (2000 verileri)
Endüstri: Petrol ve gaz, gıda maddeleri, gemi yapımı, kâğıt ürünleri, metaller, kimyasallar, kereste, madencilik, tekstil, balıkçılık
Endüstrinin büyüme oranı: %3 (2007)
elektrik tüketimi: 110,795 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 8,28 milyar kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 6,467 milyar kWh (1999)
Tarım ürünleri: Arpa, diğer hububat, patates, et, süt, balık
İhracat: $59,2 milyar (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri, makine ve parça, metaller, kimyasallar, gemi, balık,silah
İhracat ortakları: AB %73, ABD %5 (1999)
İthalat: $35,2 milyar (2000 verileri)666
İthalat ürünleri: Makine ve parçaları, kimyasallar, metaller, gıda maddeleri
İthalat ortakları: AB %66, ABD %10, Japonya (1999)
Para birimi: Norveç Kronu (NOK)


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.