Header Ads

Neden Norveç AB Üyesi Değil?


Norveç'in Avrupa Birliği ile yakın ilişkilerine rağmen neden hala bir Avrupa Birliği üyesi olmadığını dört başlık altında inceleyebiliriz.

1) 1972-1994 Referandumları

24-25 Eylül 1972 yılında Norveç’te yapılan referandum sonucu Norveç halkının %53.3’ü Avrupa Topluluğu’na girmeyi reddetmiştir. “Evet” diyen kesimin büyük bir kısmını kuzeyde yani kentleşmiş ve nüfus yoğunluğunun olduğu kesimlerden gelmiştir.

1992 yılında Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki serbest ticaret uygulaması sonucunda üye ülkeler arasındaki ekonomik engeller ortadan kaldırılması, rekabet alanın oluşturulması gibi yenilikler yapıldı. Avrupa Birliği’deki değişimler ve Norveç Parlementosu’ndaki büyük bir çoğunluğun aldığı kararla 1992 yılında Norveç Avrupa Birliği’ne başvurmuş ve görüşmeler tekrar başlamıştır.  27-28 Kasım 1994 yılında Norveç halkı bir kez daha referanduma gitmiştir. Referandum sonucunda %52.2 oyla yeniden üyeliği reddetmiştir.


2) Demokrasi ve Dayanışma Politikaları

1994 yılında Norveçlilerin Avrupa Birliği’ne hayır demesinin en temel sebebi enerjik bir demokrasiye duyulan arzudur. Avrupa Birliği vatandaşları hükümetin yaptığı işlerde şeffaf davranmadığı ve her şeyin sır tutulduğuna inanmaktadır. Norveç’te ise demokrasi vatandaşların hükümetin verdiği kararlara katılabileceği ve politikacıların seçmenlere karşı bir sorumluluğu olduğu gerçek bir demokrasi vardır. Norveç’te demokrasi şeffaftır.

Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği’ni gelişmekte olan ülkelerin çok uluslu firmalarını Avrupa topraklarında kurması için baskı yapmaktadır. Avrupa Birliği eski sömürge ülkelere zorla adaletsiz bir serbest ticaret anlaşması uygulamaktadır. Bu uygulama, gelişmekte olan ülkelerin kendi refahları ve kendi üretimleri kurmasına engel olduğu anlamına gelmektedir. Avrupa’nın bu fakir ülkelere uyguladığı politikalar yüzünden Norveç, Avrupa Birliği dışında kalmayı tercih etmiştir. Avrupa Birliği dışarısında kalarak dayanışmaya dayalı bir ticareti desteklemekte ve yardım politikaları oluşturmaktadır. Norveç'i, dünyanın bağımsız ve özgür bir sesi olarak nitelendirebiliriz.

3) Çevre Politikası

Avrupa Birliği ekonomik büyümeyi, lider bir ekonomiye sahip olmayı ve merkezileşmeyi istemektedir. Bu da kaynakların daha çok kullanılmasına ve ulaşımın artmasına dolayısıyla kirliliğe sebep olmaktadır. Norveç sağlıklı bir çevre için mücadele eden bir ülkedir. Norveç’in bazı bölgelerinde Avrupa’ya göre daha katı çevresel standartları vardır. Norveç aynı zamanda çevreyi desteklemekte ve Birleşmiş Milletler’le ortak bir kalkınma içerisindedir. Çevreye verdiği değere örnek olarak Norveç, uluslararası iklim müzakerelerinin öncüsüdür.4) Rezervler üzerinden Egemenlik Politikası

Ticaret Anlaşması ile Norveç kendi hakkı olan rezervlerini kendisi yönetebilmektedir. Bu rezervler; balık, petrol, gaz, hidroelektrik ve diğer doğal rezervleri kapsamaktadır.

Norveç Avrupa Birliği’ne üye olursa yıllık yüklü miktarda balık ürünlerinin piyasaya girmesi için para ödemekle yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği Norveç ekonomik bölgesine bağlı olan denizlerin sahibi olarak, balıkçılığın yönetimini üstlenecektir. Bunu sonucunda, Norveç verimli kaynaklarını Avrupa Birliği üyeleri ile paylaşmak durumundadır. Norveç’in zengin olduğu balık, petrol ve gaz gibi doğal kaynaklar, Avrupa’nın yoksun olduğu kaynaklardır. Bu doğal kaynakların yönetim konusunda üye olması durumunda Norveç ,Avrupa Birliği karşısında zayıf olacaktır.

Ticaret Anlaşması, Norveç’e özgü bir ekonomi ve vergi politikası olmasını sağlamaktadır. Ortak ekonomi politikası Norveç’i sistematik olarak etkileyecektir. Petrol fiyatları yükseldiğinde Avrupa Birliği ekonomisi etkilenecek ve Norveç sıkılaştırma politikası uygulamak durumunda kalacak ve düşük petrol fiyatları da Norveç ekonomisini etkileyecektir.

Avrupa  Birliği’nin bir diğer ekonomi politikası, cari fazlalığı olan ülkelerin, cari açığı olan ülkelere yardım etmesi söz konusudur. Bunun anlamı, Norveç cari fazlalığı olan ülkelerden biri olduğu için üye olması durumunda fakir ülkelere yardım etmek zorundadır.

Norveç ulusal bağımsızlığı, verimli doğal kaynakları üzerindeki finansal yararı ve yönetimin kontrol edilmesini garantiye almaktadır.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.