Header Ads

Norveç ve Avrupa Birliği İlişkileri


Norveç, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen, Avrupa Ekonomi Alanı(AEA)’na ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne katılarak Avrupa Birliği ile yakın ilişkilere sahiptir.

1960: Norveç-AB ilişkisi, Avrupa Serbest Ticaret Birliği(EFTA)’nin Norveç, Avusturya, Danimarka, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngiltere tarafından kurulmasıyla başlamıştır. 

1962: Aralarında Norveç’inde bulunduğu İngiltere, Danimarka ve İrlanda Avrupa Ekonomik Topluluğu(AET)’na başvurmuştur. Ancak Fransa İngiltere’nin başvurusuna şiddetle karşı çıkmış ve Norveç ile birlikte diğer ülkelerin başvurusu da İngiltere'yle güçlü bağları olması nedeniyle askıya alınmıştır.

1970: Fransa Cumhurbaşkanı istifa ettikten sonra bu dört ülkeyle tekrar görüşmelere başlanmıştır.

1972: Norveç, Avrupa Topluluğu(AT)’yla görüşmeler sonuncunda 22 Ocak günü referanduma yapmaya karar vermiştir. Yapılan referandum sonucu Norveç halkı %53.3’lük bir oranla Avrupa Topluluğu’na katılmayı reddetmiştir.


1992: Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler arasında imzalanmıştır. Norveç, İsveç, Finlandiya ve Avusturya Avrupa Birliği üyesi olmak için başvurmuştur.

1994: Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması 1 Ocak 1994’de yürürlüğe girmiştir. Aynı yıl, Norveç’te ikinci kez yapılan referandum sonucunda halkın büyük bir çoğunluğu(%52.2) Avrupa Birliği’ne katılmayı tekrardan reddetmiştir.

2001: Norveç ve diğer tüm Nordik ülkeleri Schengen Anlaşmasını geçerlilik kazanmıştır. Norveç ve diğer 14 Schengen üyesi arasındaki tüm pasaport kontrolleri yürürlükten kalktı.

2009: Norveç Avrupa Birliği projelerini seçmeye karar vermiş ve bu projelerle doğrudan AEA Anlaşmasına bağlı ülkelere finansal destek sağlamıştır. “EEA and Norway Grants” ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn, düşük ekonominin ve sosyal eşitsizliğin yaşandığı Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelere finansal destek sağlamaktadır. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alan üyesi 16 ülkeyle aralarında çift taraflı bağın güçlenmesi sağlamaktadır.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.