Header Ads

Norveç'te Kadın Erkek Eşitliği


Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum) 2017 yılında yayınladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na (Global Gender Gap Report) göre İzlanda'dan sonra cinsiyet eşitsizliğinin en az olduğu ülke Norveç olmuştur. Buna rağmen, kadına karşı şiddet, göçmen ve yerli Sami kadın hakları dahil olmak üzere hala eşitsizlikler devam etmektedir. 144 ülkenin incelendiği raporda Türkiye ise 131. sırada yer almaktadır.

1978 yılında eğitim, istihdam ve kültürel ve profesyonel alanlarında kadın ve erkeklere eşit haklar sunulması kapsamında Cinsiyet Eşitliği Yasası’nı kabul etmiştir. Yasa, dine ve etnik kökene, bedensel ya da zihinsel engelliliğe ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla uğraşan diğer yasalara uyumlu hale getirmek için 2005 yılında değiştirilmiştir. 1 Ocak 2014 itibariyle, 45 sayılı Cinsiyet Eşitliği Yasası'nın yerini yeni bir kanun almıştır (LOV-2013-06-21-59). Norveç’in ulusal cinsiyet eşitliği politikası Çocuk, Eşitlik ve Sosyal İçerme Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. 2011 yılının Kasım ayında Norveç, Bakanlığın bünyesinde toplumsal eşitlik adına yeni eylem planı olan "Likestilling (Eşitlik) 2014"i başlattı.

Norveç'in kadın hakları ve cinsiyet eşitliği için uzun bir çalışma geleneği vardır. 2016 yılı Eylül ayında hükumet, bu çalışma Kadın Hakları Eylem Planı ve Dış ve Kalkınma Politikası 2016-2020 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında yeni bir eylem planı başlattı. Eylem Planı beş hedef belirlemektedir. Bunlar:
1) Bütün kızlar ve oğlanlar için kapsayıcı, adil ve eşit eğitim verilmesi,
2) Kadınların politik hayata katılımının teşvik edilmesi,
3) Kadınlar için tam ekonomik haklar ve kadınların işgücü piyasasına katılımı için fırsat eşitliği getirilmesi,
4) Kızlara ve kadınlara yönelik şiddet ve zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması,
5) Kızlar ve kadınlar için cinsellik ve üreme sağlığı haklarının düzenlenmesidir.

Statistisk Sentralbyrå (Norveç İstatistik Merkez Dairesi)'nın 2016 yayınladığı iş gücü piyasası cinsiyet eşitliği verileri şu şekildedir; 

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.